FC SCHADEWIJK                                                              

           

  Bestuursleden

Voorzitter----------------------------- : Geurt v Wakeren

Vice Voorzitter---------------------- : Rick Tielman

Penningmeester-------------------- : Peter Gielis--Email : PeterGielis9@gmail.com

Algemene zaken---------------------: Jos Dekkers

Ledenadministratie---------------- : Anje Dekkers--Email : secr.fcschadewijk@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat------------- :  Jan Veekens

Ledenadministratie

Neem voor aan en afmeldingen altijd contact op met de ledenadministratie. Als je niet bent afgemeld via de ledenadministratie ben je verplicht om contributie te blijven betalen! Wil je stoppen, moet je jezelf afmelden voor 1 januari en/of voor 1 juli bij Anje Dekkers (aanspreken, of per email). Niet via de trainer of een ander persoon bij de vereniging! De contributie dient tot het eind van het seizoen betaald te worden.

Bankrekening (IBAN nr) :  NL98 RABO 0137 8032 81